တ႐ုတ္မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ဝယ္မည္

တ႐ုတ္မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ဝယ္မည္

လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္ေသာ ဓာတ္အားမလုံေလာက္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းတခုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၀၀၀ မဂၢါဝပ္ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ေနသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးျပဳနိုင္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တနိုင္ငံလုံးတြင္ အပူခ်ိန္လြန္စြာ ျပင္းထန္ၿပီးေနာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေရမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပုံမွန္ျပတ္ေတာက္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓိက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွာ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ အဓိက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) ၏ အဆိုအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဧၿပီလအထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄၀၀ မဂၢါဝပ္ မလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။ ထိုမလုံေလာက္မႈသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၁၅၈၈ မဂၢါဝပ္ အထိ ျမင့္မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

“၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈကို က်ေနာ္တို႔ ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တ႐ုတ္နိုင္ငံကေန ဓာတ္အား ဝယ္ယူဖို႔ စီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု MOEE ၏ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ၾကာသပေတးေန႕က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

MOEE သည္ ကြမ္က်ိဳး အေျခစိုက္ နိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ China Southern Power Grid မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ဝယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းသည္ အႀကီးမားဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တခုျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကၠာအိုႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၈၉၀.၂ တယ္ရာဝပ္ (ထရီလ်ံဝပ္) ျဖန႔္ခ်ိၿပီးျဖစ္သည္။

“ဒီဝယ္ယူမႈ အစီအစဥ္ဟာ ရပ္ဝန္းနဲ႕လမ္း အစီအစဥ္ (BRI) နဲ႕ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ China Southern Power Grid က MOEE နဲ႕ ပူးတြဲေလ့လာမႈ တခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ ရပ္ဝန္းနဲ႕လမ္း အစီအစဥ္ (BRI) သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားလွေသာ နိုင္ငံတကာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။

MOEE ၏ အဆိုအရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုန္ဒိုင္မွ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္၊ မိုင္းနဲႏွင့္ ဟိုပုန္း၊ ကယားျပည္နယ္ လြိုင္ေကာ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းမွ ဘုရားႀကီးသို႔ ေပးပို႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ MOEE သည္ ထိုစီမံကိန္း၏ ကုန္က်စရိတ္ အေသးစိတ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေပ။

ထိုစီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုရင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံကဝယ္မယ္။ အနာဂတ္မွာ က်ေနာ္တို႔က ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆည္ေတြ ပိုမိုတည္ေဆာက္နိုင္လို႔ ဓာတ္အားအပိုေတြရွိလာရင္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ျပန္ေရာင္းမယ္” ဟု သူေျပာသည္။

နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာတပတ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ MOEE ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထြန္းနိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အခ်ိန္အလိုက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္းMOEE ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၂၀-၂၁ တြင္ နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၂၅-၂၆ တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၃၀-၃၂ တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး အတြက္ ရည္မွန္းထားသည္။

အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၉၀ တြင္ ထရမ္စေဖာ္မာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေရးအတြက္ MOEE ေအာက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းသည္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ကုမၸဏီ ၆ ခုႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီ ၃ ခုျဖစ္ေသာ China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd ၊ China Southern Power Grid Co. Ltd ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲ Yunnan International Co. Ltd တို႔သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကြန္ရက္ႏွင့္ ျမန္မာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကို ဆက္သြယ္ရန္ သီးျခား အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတြင္ နယ္စပ္ေဒသ မူဆယ္မွ မႏၲေလးတိုင္း မိထၳီလာကို ဆက္သြယ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဓာတ္အားေပးမည့္ ဗို႔အားျမင့္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ လက္ရွိဓာတ္အားလိုင္းကို မူဆယ္မွတဆင့္ ယူနန္ႏွင့္ မိထၳီလာကို ဆက္သြယ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည္။

( Nan Lwin ၏ Gov’t to Buy Electricity from China to Cover Shortfall ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။)

Credit:Irrawaddy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *